Αγγλοαιγυπτιακό Σουδάν

Αγγλοαιγυπτιακό Σουδάν
Επίσημη ονομασία του Σουδάν από το 1899 έως το 1955. Στο διάστημα αυτό το Σουδάν ήταν αγγλοαιγυπτιακό προτεκτοράτο και αναγνώριζε ως βασιλιά του εκείνον της Αιγύπτου.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”